Thalassa XXXVII
6 noviembre, 2022
Thalassa XXXV
25 enero, 2024

Thalassa XXXVI

2018

Hierro

33 x 33 x 30 cm